เรื่อง / ภาพ วรดิเรก มรรคทรัพย์ ABPS์

ทำภาพสีให้เป็นขาวดำ

 

การทำภาพสี ให้เป็นภาพขาวดำ แบบง่ายๆ โดยไม่ใช้เพียง mode Grayscale

เนื่องจากการทำภาพสี เป็นขาวดำนั้น วิธีเปลี่ยน mode เป็น grayscale เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ข้อเสียก็ตามมามากเช่นกัน เนื่องจากวิธีนี้ไม่สามารถปรับความลึกของสี หรือปรับเปลี่ยนความเข้ม, ความสว่างของสีดำ โดยใช้ Filter สีต่างๆ ใด้ แต่ด้วย ฟังก์ชั่นใหม่ คือ Black & White ใน Photoshop CS 3 ขึ้นไป ได้เพิ่มความสามารถดังกล่าวเข้าไว้ครบครัน

ภาพสีต้นฉบับ

ภาพที่ใช้ Grayscale Mode

ภาพที่ใช้ Adjustment Black & white โดยไม่ปรับFilter สีต่างๆ


ภาพที่ใช้ Adjustment Black & white หลังปรับ Filter สี

 

หลังจากเปิดรูปที่ต้องการเรียกฟังก์ชั่นตามขั้นตอนดังรูป จะพบว่ารูปถูกปรับจากภาพสีเป็นขาวดำโดยอัตโนมัต และจะมีตัวคล้าย Filter ที่สามารถปรับ % สีได้ ภาพขาวดำที่ได้ขณะนี้คือค่า % สีที่เครื่อง Default มาให้ ให้ทดลองปรับค่า % สีทีละค่าไปมา จนพบค่าที่ทำให้ได้ภาพที่ดีที่สุด

 

ภาพที่ได้จาก % สี ที่เครื่องตั้งค่า Default มาให้


ทดลองปรับ % Red จนสุดจะได้ภาพลักษณะดังนี้

ทดลองปรับ % Yellow จนสุดจะได้ภาพลักษณะดังนี้


ทดลองปรับ % Green จนสุดจะได้ภาพลักษณะดังนี้

ทดลองปรับ % สีที่เหลือ จนสุดจะได้ ภาพลักษณะดังนี้ ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนัก

ดังนั้นสำหรับภาพนี้ % สีที่มีผลมากคือ Red Yellow และ Green ให้ผสม % สีต่างๆเข้าด้วยกันจะได้ภาพดังนี้

จึงอยากให้เพื่อนๆ ช่างภาพทดลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ ทั้งง่ายและมีลูกเล่นพอสมควร”