Sport Action เรื่อง / ภาพ ธนกฤษ กาลเศรณี HonFBPS

สร้างภาพสวยด้วยรูปร่างและรูปทรง

(Emphasis of Shape and Form)

 

นอกจากการใช้เส้นสายนำสายตา และน้ำหนักของสีในการจัดองค์ประกอบภาพแล้ว ยังมีหลักการง่ายๆ อีก 2 ประการ คือ การสร้างภาพสวยด้วยรูปร่างและรูปทรง เป็นตัวช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพ หลายคนอาจจะสับสนกับคำว่ารูปทรงและรูปร่างว่าแตกต่างกันอย่างไร

รูปทรง (Form)

เป็นภาพที่เน้นรูปทรงของวัตถุจะมีมิติกว้าง ยาว และลึก ได้แก่ วัตถุทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ฯลฯ เช่น อาคารสถานที่ วัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น โดยรูปทรงที่เด่นชัด มีมิติ จะต้องเลือกทิศทางของแสง และมุมมองในการถ่ายภาพให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม มีแสงเงา เกิดมิติอย่างชัดเจน ตัวอย่างของภาพที่เน้นรูปทรง คือภาพที่ 1 - 4

รูปร่าง (Shape)

เป็นภาพที่เน้นเฉพาะรูปร่างของวัตถุในภาพ ซึ่งเป็นรูปภายนอก เป็นภาพ 2 มิติ ไม่แสดงรายละเอียดของวัตถุนั้นๆ การจัดองค์ประกอบสามารถทำได้โดยใช้แสงและน้ำหนักสี (Tone) ที่ต่างกัน เช่น ภาพถ่ายวัตถุย้อนแสงที่เป็นเงาดำ (Silhouette) ทำให้เกิดความรู้สึกลึกลับ มีพลัง หรือแม้แต่การถ่ายภาพวัตถุที่ต้องการแสดงรายละเอียด และเน้นรูปร่างโดยให้มีทิศทางแสงมาจากด้านหน้า ก็จะทำให้ได้ภาพที่ดูแบนเป็นภาพ 2 มิติได้เช่นกัน จากภาพประกอบที่ยกตัวอย่างมาให้ดู คือภาพที่ 5 - 7

ดังนั้นการถ่ายภาพที่ต้องการเน้นรูปร่างหรือรูปทรงจึงสามารถถ่ายได้ทั้งวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้วิธีเลือกมุมมอง เช่น ถ้าต้องการเน้นรูปทรงของวัตถุ ก็ควรถ่ายในมุมเฉียงข้างของวัตถุนั้นๆ เพื่อให้เห็นรูปทรง ทางด้านลึกได้ชัดเจนขึ้น และพยายามเลือกทิศทางของแสงทางด้านข้างหรือเฉียงหน้า เฉียงหลังเพื่อให้เห็นรูปทรงของวัตถุได้เด่นชัดมากขึ้น เป็นต้น

หลักการจัดองค์ประกอบภาพที่ดีในภาพหนึ่งภาพอาจใช้ทั้งเส้นนำสายตา น้ำหนักสี รูปทรง ฯลฯ ประกอบกันก็ได้ ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้เพียงหลักการอย่างเดียวในการจัดองค์ประกอบภาพ ต้องลองฝึกฝนถ่ายภาพบ่อยๆ จะทำให้เชี่ยวชาญขึ้นครับ

 

ภาพที่ 1 ภาพสถาปัตยกรรม เป็นตัวอย่างง่ายๆ ในการถ่ายภาพ
โดยเน้นที่รูปทรง โดยใช้มุมมองให้เห็นมิติทั้งด้านกว้าง ยาว และลึก

ภาพที่ 2 แสงยามเช้าที่สามพันโบก ที่มีทิศทางของแสงเข้ามา
ทางด้านขวาของภาพช่วยขับให้เห็นรายละเอียดของโขดหิน
ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปได้งดงามมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3 เด็กน้อยจ้องมองกล้องด้วยแววตาเป็นมิตร
ทิศทางของแสงในด้านข้างช่วยสร้างมิติที่ 3 ให้กับภาพได้เป็นอย่างด

ภาพที่ 4 ภาพสานตะกร้าจากมุมสูง ที่มีทิศทางของแสงเฉียงหลังของแบบ
ทำให้เห็นรูปทรงของผู้สานและตะกร้าได้อย่างมีมิติและสวยงามมากขึ้น

ภาพที่ 5 ทิศทางของแสงที่มาจากด้านหลังกล้องตรงๆ
ถึงจะทำให้ภาพควาญช้างป้อนกล้วยเห็นรายละเอียดที่ชัดเจน
แต่ก็ทำให้ได้ภาพที่ดูค่อนข้างแบนขาดมิติทางด้านลึก

ภาพที่ 6 ภาพย้อนแสงของคนหาปลาในยามเช้า ถึงจะไม่เห็นรายละเอียดของคน
แต่การจับจังหวะที่ดีก็สามารถทำให้เห็นท่าทางที่งดงามทะมัดทะแมงได้

ภาพที่ 7 แสงสีทะเลใต้ในช่วงก่อนฟ้าสางช่วยให้เห็นโครงสร้างของเรือหาปลา
และรูปร่างของชาวประมงได้อย่างสวยสดงดงาม