ผลการประกวดภาพถ่าย "ฉันมาหามหาชัย"


การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ฉันมาหามหาชัย" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.) ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ทำการตัดสินภาพเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554 มีผู้ส่งภาพ 203 คน มีภาพส่งประกวดทั้งสิ้น 1,848 ภาพ โดยมีกรรมการตัดสินภาพทั้งสิ้น 7 ท่านดังนี้
1) นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4) นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5) นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
7) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

มีรางวัลทั้งสิ้น 23 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับวันรับรางวัลและสถานที่จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Email ของผู้ที่ได้รับรางวัล

 

รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ เดินแถวลงน้ำเพื่อปลูกป่า สถานที่ บ้านโคกขาม
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ภพภูมิ ชุ่มนิกาย ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s
เลนส์ 70-200 mmรูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/250 ISO 400
White Balance (WB) Daylight

รางวัลที่ 2 ชื่อภาพ ยามเย็นเมืองมหาชัย สถานที่ ท่าเรือภัตตาคาร
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ทวีศักดิ์ บุทธรักษา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 16 mm
รูรับแสง F 16 ชัตเตอร์สปีด 24 ISO 200 White Balance (WB) Sunlight

รางวัลที่ 3 ชื่อภาพ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สถานที่ วัดโกรกกราก
ชื่อผู้ถ่ายภาพ กรรณิการ์ ป้องทรัพย์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s
เลนส์ 14-24 mm รูรับแสง F 22 ชัตเตอร์สปีด 4 ISO 200 White Balance (WB) Auto

 

รางวัลชมเชย 1 ชื่อภาพ ละเอียดละออ สถานที่ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ณัฐชา วิริยาสุวรรณ์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D700
เลนส์ 250 mm Minolta รูรับแสง F 5.6 ชัตเตอร์สปีด 1/50 ISO 400
White Balance (WB) Direct Sunlight

รางวัลชมเชย 2 ชื่อภาพ เรือเกลือ สถานที่ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง
ชื่อผู้ถ่ายภาพ อดิศร จันทร์วิจิตรกุล ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น 30D
เลนส์ 12-24 mm รูรับแสง F 8 ชัตเตอร์สปีด 1/200 ISO 200
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 3 ชื่อภาพ ทัศนียภาพปากอ่าวมหาชัย สถานที่ ปากอ่าวมหาชัย
ชื่อผู้ถ่ายภาพ พงษกร ภุขันอนันต์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D300
เลนส์ 24-135 mm รูรับแสง F 8 ชัตเตอร์สปีด 1/1 ISO 200
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 4 ชื่อภาพ วาฬบรูด้า สถานที่ -
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ประสงค์ ไกรศักดาวัฒน์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D90
เลนส์ 600 mm รูรับแสง F 6.3 ชัตเตอร์สปีด 1/640 ISO 400
White Balance (WB) Daylight

รางวัลชมเชย 5 ชื่อภาพ ทวาลบาลคู่ สถานที่ ศาลหลักเมือง
ชื่อผู้ถ่ายภาพ สมศักดิ์ อัจฉริยวนิช ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D90
เลนส์ 12-24 mm รูรับแสง F 5.6 ชัตเตอร์สปีด 1/60 ISO 100
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 6 ชื่อภาพ 8-21 "แหล่งอาหารทะเล#4" สถานที่ วัดบางหญ้าแพรก
ชื่อผู้ถ่ายภาพ อัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D80
เลนส์ 10-24 mm รูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/200 ISO 200
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 7 ชื่อภาพ เพราะความศรัทธาในองค์หลวงพ่อ
สถานที่ วัดโกรกกราก ชื่อผู้ถ่ายภาพ ภพภูมิ ชุ่มนิกาย
ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 14-24 mm รูรับแสง F 11
ชัตเตอร์สปีด 1/25 ISO 800 White Balance (WB) Daylight

รางวัลชมเชย 8 ชื่อภาพ กุ้งแห้ง สถานที่ ตลาดสดมหาชัย
ชื่อผู้ถ่ายภาพ เบียทรีส ศิรินันท์ธนานนท์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3
เลนส์ 24-70 mm รูรับแสง F 8 ชัตเตอร์สปีด 1/30 ISO 1600
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 9 ชื่อภาพ ดวงตาแห่งธรรม สถานที่ วัดบางหญ้าแพรก
ชื่อผู้ถ่ายภาพ สัญชัย บัวทรง ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น 40D
เลนส์ 70-200 mm รูรับแสง F 2.8 ชัตเตอร์สปีด 1/250 ISO 400
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 10 ชื่อภาพ อนุสรณ์แห่งความรัก สถานที่ วัดนักบุญอันนา
ชื่อผู้ถ่ายภาพ สัญชัย บัวทรง ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น 40D
เลนส์ 24-70 mm รูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 30 ISO 160
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 11 ชื่อภาพ "ของดีมหาชัย" สถานที่ บ้านดอนไก่
ชื่อผู้ถ่ายภาพ สุรเชษฐ อินอัญชัญ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น 7D เลนส์ 20 mm รูรับแสง F 5.6 ชัตเตอร์สปีด 60 ISO 640 White Balance (WB) Daylight

รางวัลชมเชย 12 ชื่อภาพ ลำเลียง สถานที่ สวนองุ่น อ.บ้านแพ้ว
ชื่อผู้ถ่ายภาพ จีรวัฒน์ จิตติวัฒนา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D90
เลนส์ 75-300 mm รูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/30 ISO 200
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 13 ชื่อภาพ ยามเช้าอ่าวมหาชัย สถานที่ ท่าเรือมหาชัย
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ทวีศักดิ์ บุทธรักษา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 24-70 mm รูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/125 ISO 640 White Balance (WB) Sunlight

รางวัลชมเชย 14 ชื่อภาพ นมัสการหลวงพ่อปู่ สถานที่ วัดโกรกกราก
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ปรัชญา ชุติภัทรสกุล ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น EOS 7D
เลนส์ 17-40 mm รูรับแสง F 8 ชัตเตอร์สปีด 1/60 ISO 1000
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 15 ชื่อภาพ จังหวะแห่งกิจกรรม สถานที่ จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้ถ่ายภาพ บูชาชน เพชรธัญญะ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น 40D
เลนส์ 17-50,70-200 mm รูรับแสง F 2.8 ชัตเตอร์สปีด 1/60
ISO 200 White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 16 ชื่อภาพ แสงเช้า สถานที่ โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ชื่อผู้ถ่ายภาพ มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D90
เลนส์ 10-20 mm รูรับแสง F 13 ชัตเตอร์สปีด 13 ISO 200
White Balance (WB) Daylight

รางวัลชมเชย 17 ชื่อภาพ โบสถมหาอุด สถานที่ จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้ถ่ายภาพ ธวัชชัย เวชโช ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น 5D
เลนส์ 12-24, 24-105 mm รูรับแสง - ชัตเตอร์สปีด - ISO -
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 18 ชื่อภาพ ปลาตีน สถานที่ ป่าชายเลนบางแพรก
ชื่อผู้ถ่ายภาพ วิรัตน์ไชย วันสามงาม ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Canon รุ่น EOS 5D
เลนส์ 24-70 mm รูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 125 ISO 400
White Balance (WB) Auto

รางวัลชมเชย 19 ชื่อภาพ "Wildlife" สถานที่ บ้านโคกขาม
ชื่อผู้ถ่ายภาพ สร้อย ศรีราเพ็ญ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D700
เลนส์ 70-200 mm รูรับแสง F 5.6 ชัตเตอร์สปีด 125 ISO 400
White Balance (WB)

รางวัลชมเชย 20 ชื่อภาพ ปลอกมะพร้าวเผา สถานที่ บ้านแพร้ว
ชื่อผู้ถ่ายภาพ สมศักดิ์ อัจฉริยาวนิช ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D90
เลนส์ 12-24 mm รูรับแสง F 8 ชัตเตอร์สปีด 1/60 ISO 100
White Balance (WB) Auto

 

ภาพเบื้องหลังการตัดสินภาพ

คณะกรรมการตัดสินภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย นายยรรยง โอฬาระชิน นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์
นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

ลุ้นที่ 1 2 3