ผลการประกวดภาพถ่าย "ไฟฟ้าเคียงอยู่คู่วิถีไทย รอบชิงชนะเลิศ"

 

รางวัลที่ 1 คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ "EGAT Greening"

รางวัลที่ 2 คุณเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ ชื่อภาพ "ทายซิว่า ที่ไหนเอ่ย"

รางวัลที่ 3 คุณธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ "พริ้ว"

 

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

คุณอำนาจ หงส์ทอง ชื่อภาพ "สนุกกับน้ำใส เย็นกาย สบายใจ"

คุณสร้อย ศรีราเพ็ญ ชื่อภาพ "โลกสวยด้วยมือเรา"

คุณสุเมธา เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ "ความงามยามรัตติกาล"

คุณเริ่มชาย เวศมาพร ชื่อภาพ "งานเหมืองแม่เมาะ"

คุณขวัญชัย ตาจันทร์วงศ์ ชื่อภาพ "อาหารของวันพรุ่งนี้"

คุณวิรัตน์ไชย วันสามงาม ชื่อภาพ "สิ่งแวดล้อมที่ดี"

คุณวิรัช สวัสดี ชื่อภาพ "ไอหมอกยามเช้า"

คุณฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ ชื่อภาพ "ชีวิตเคียงคู่พลังงาน"

คุณดำริห์ วงษ์สุนา ชื่อภาพ "พิพิธภัณฑ์ เพื่อการศึกษา"

คุณสุขุม จันทาวุฒิกุล ชื่อภาพ "สไลเดอร์"